Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS. Käsiraamat

Seda väljannet toetatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007–2013) raames.
Programmi haldab Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat. Programm loodi, et rahaliselt toetada Euroopa Liidu eesmärkide rakendamist tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse valdkonnas ning aidata seeläbi kaasa Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisele kõnealuses valdkonnas.
Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada asjakohaseid ja tõhusaid õigusakte ning kujundada tööhõive ja sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riikides ning Euroopa Liidu kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.
Programmi PROGRESS eesmärk on suurendada liikmesriikide võetud kohustuste ja jõupingutuste EL-i toetust. Seetõttu hõlmab programm PROGRESS järgmisi meetmeid:
- asjakohaste poliitikavaldkondade analüüs ja poliitiline nõustamine;
- asjakohaste poliitikavaldkondadega seotud EL-i õigusaktide rakendamise jälgimine ja aruannete koostamine;
- EL-i eesmärkide ja prioriteetidega seotud kogemuste vahetamise ning liikmesriikidevahelise teabevahetuse ja vastastikuse toetamise edendamine ning;
- arvamuste vahetamine huvirühmade ja kogu ühiskonna vahel.
Täiendav teave: http://ec.europa.eu/progress
Väljaandes sisalduv teave ei pruugi kattuda Euroopa Komisjoni vaadete ja seisukohtadega.
Koostaja: Ülle-Marike Papp
Toimetaja: Merle Albrant
Autoriõigus: koostaja Ülle-Marike Papp, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi inimõiguste keskus, 2010
ISBN 978-9949-23-065-5

Loe lähemalt: http://www.erinevusrikastab.ee/files/VordseKS_01_03_11sisutrukki_M.pdf

 

DeepCMS