Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Väljaanded, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust

 1. Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides. http://www.enu.ee/lisa/374_Vabaks.pdf
 2. Kuidas kasvatada 21. sajandi poisse ja tüdrukuid. http://www.enu.ee/lisa/366_Haridussoovitused5.pdf
 3. Peking +15. Sooline ebavõrdsus on globaalne probleem, aga iga riik peab sellest ise jagu saama. http://www.enu.ee/lisa/377_URO%20ja%20Pekingi%20tegevuskava.pdf
 4. ENUTi väljaanded: http://www.enut.ee/enut.php?id=257
 5. Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse osakond: http://gender.sm.ee/index.php?097913387  
 6. Raamatukogude vaheline andmebaas ESTER: *est/d?SEARCH=sooline+v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkus&searchscope=1">http://ester.nlib.ee/search*est/d?SEARCH=sooline+v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkus&searchscope=1
 7. Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis. I ja II osa. 2000 ja 2010.a.
 8. Sissejuhatus soouuringutesse, 2011. Tartu Ülikooli kirjastus.
 9. Sissejuhatus soome-ugri soouuringutesse. 4. Soouuringutest ja (soome-ugri) keeleteadusest: http://homepage.univie.ac.at/Johanna.Laakso/pdf/Tartu2007/Tartu4.pdf
 10. Käsiraamat ühiskonnaõpetuse õpetajatele. Käsiraamatu õpetajatele soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemiseks põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides koostajateks on Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt. Käsiraamatu valmimist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu projekti. Käsiraamat on kättesaadav siin.

 11. Kas õpilased või poisid ja tüdrukud. Artiklikogumik. Projekti raames valminud artiklikogumikuga saate tutvuda siin Soolist ebavõrdsust märgatakse, probleemiks ei peeta ja lahendusi ei teata- Eesti õpetajate hoiakud ja arvamused seoses soolise võrdõiguslikkusega. Ülle-Marike Papp


 12.  
DeepCMS