Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Töövõimereform

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit toetab ja seisab igati puuetega inimeste õiguste eest saada haridust ja teha tööd. 

Leiame, et töövõimereformi osas: 

  1. Vabariigi Valitsus peab koostama täpse tegevuskava, selleks et puuetega inimesed näevad, kuidas kavatsetakse edasi minna nii töövõimereformi puuduste kaotamisel kui ka selle reformi rakendamisel.
  2. Reformiga ei tohi kiirustada ning ettevalmistustöödes tuleb järjepidevalt kaasata puuetega inimesi lähtuvalt nende erivajadustest.
  3. Meil kõigil on vajalik teha aktiivset koostööd tööandjatega nii riigi kui ka ettevõtluse, mittetulundusühenduste ja vabatahtlike tasanditel.
  4. Igal kohalikul organisatsioonil ja omavalitsusel peab olema ülevaade oma puuetega inimestest, nende probleemidest ja erivajadustest ning võimalused rakendada tööle puuetega inimesed ja puudega lapse vanemad.  
  5. Töövõimetoetuse määramisel peab järjepidevalt lähenema puudega inimesele juhtumipõhiselt, kaasates eksperte, lapsevanemaid ja puuetega inimesi endid.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit:

Töövõimereformi ei saa toetada seni, kuni

- reformikavasse on lisatud meetmed hariduseta ja töökogemuseta inimeste toetamiseks ning tööandjate motiveerimiseks töökohtade loomisel;

- töövõimetoetuse maksmist ei seata sõltuvusse töötasust või tagatakse muul garanteeritud moel puudest tulenevate lisakulutuste katmine;

- kohalikud omavalitsused saavad võrdset tuge ja on seadusega loodud ühtsed standardid sotsiaalteenuste käivitamiseks ning nende kättesaadavuse tagamiseks erivajadustega inimestele.

Küsimuste ja erinevate ideede/ettepanekute korral on kontaktisik Tiia Sihver. E-post tiia.sihver@gmail.com, telefon 53837653.

 

13.06.2014

 

DeepCMS