Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010

Autorid: Kristiina Albi, Janek Laidvee, Ülle-Marike Papp, Mari-Liis Sepper

 

Käesoleva väljaande on tellinud Sotsiaalministeerium ning trükise väljaandmist toetab
Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine
2008-2010”.
Väljaandes esitatud vaated ja arvamused kuuluvad autoritele ning ei pruugi kajastada
Sotsiaalministeeriumi ametlikku seisukohta.
Käsikirja toimetamisel aitasid kaasa soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinik Margit Sarv ja Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna nõunik
Käthlin Sander.


Soolise võrdõiguslikkuse osakond
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
15027 TALLINN
www.sm.ee  
Kaanekujundus: Jaana Kool
Küljendus: Eve Strom
Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda
Kirjastus Juura
www.juura.com  
ISBN 978-9985-75-308-8

 

Väljaandega on võimalik tutvuda siit: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/sooline_v6/Soolise_vordoiguslikkuse_seadus__Kommenteeritud_valjaanne.pdf

DeepCMS