Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Rasedad, väikelapse vanemad, töötingimused ja vanemapuhkused.

Töötingimuste erisused

  1. Töökeskkond           
  • Rasedatele, äsjasünnitanud ja rinnaga toitvatele naistele peab tööandja looma sobivad töö- ja olmetingimused
  • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega

         2.  Terviseseisundile vastav töö

  • Tööandjalt saab ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd nõuda rase; samuti töötaja, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele.
  • Terviseseisundile vastavat tööd tuleb tööandjalt nõuda, kui töötaja tervis ei võimalda tööülesandeid täita.
  • Kui tööandjal ei ole võimalik töötajale sobivat tööd anda, keeldub töötaja ajutiselt tööülesannete täitmisest ning talle maksab hüvitist Haigekassa.

         3.  Vaba aeg sünnituseelseks läbivaatuseks.

  •  

 

DeepCMS