Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Puudega isiku kaart

Sotsiaalkindlustusamet väljastab puudega isiku kaarte
-    puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) lapsele;
-    pensionitunnistust mitteomavale puude raskusastmega (keskmine, raske või sügav) täiskasvanud inimesele.


Puudega isiku kaarti ei väljastata puudega isikule, kes omab pensionitunnistust. Pensionitunnistust omav puudega isik tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.

Sarnaselt puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele saab puude raskusastet ja sõidusoodustust tõendada jätkuvalt ekspertiisiotsuse või vajadusel täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga.

Puudega isiku kaardi eesmärgiks on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist.

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54x86 mm.
Kaardile märgitakse järgmised andmed:
-    kaardi number;
-    isiku ees- ja perekonnanimi;
-    isikukood;
-    sünniaeg;
-    puude raskusaste;
-    kaardi kehtivusaeg;
-    väljaandja.
 
Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga isikut tõendava dokumendi seaduse § 2 ja § 4 tähenduses (sh nt õpilaspiletiga).

Puudega isiku kaardi esmakordseks taotlemiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse poole.
Soovi korral saab esitada taotlust Sotsiaalkindlustusametile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.ensib.ee/ekspertiisi-blanketid/  ning Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 15 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise kestuse tähtajaga.

Puudega isiku kaarti taotletakse ühekordselt. Kaardi kestvuse tähtaja lõppemisel väljastatakse isikutele uus kaart puude raskusastme korduval tuvastamisel koos ekspertiisiotsusega. Eraldi uut taotlust kaardi taotlemiseks esitama ei pea.

 Vt ka Sotsiaalkindlustusamet

 

DeepCMS