Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Mõned osalejate väljaütlemised Lissaboni konverentsil 2007. a.

• See aasta tegi nähtavaks paljud erinevad probleemid.
• Suurenes teadlikkust erinevatest inimgruppidest.
• Iga ettevõtmine on olnud motivatsiooniks edaspidi.
• Tänu kõigile, kes on pühendanud energiat selle aasta ellukutsumisele ja elluviimisele kõigis Euroopa riikides!
• Avatum, vabam ühiskond.
• Vaja minna edasi, jätkata võrdsete võimalustega.
• Seadused ei tee veel kõik — inimesed peavad aru saama oma õigustest.
• Iga erineval alusel diskrimineerimine on erinev diskrimineerimine.
• Kas võrdsete võimaluste aastaga lõpeb sellealane tegevus?
• See, mida me võrdsete võimaluste saavutamiseks teeme, pole heatahtlikkus (kindness), see on inimlikkus.
• Kaasaarvav ühiskond.
• Töövälist diskrimineerimise vastast organiseeritust on vähe!
• Vaja on teha rohkem, et näha, mida on vaja teha teiste valdkondadega.
• Seadusandlus on tähtis, aga ainuüksi sellest ei piisa. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust.
• See on esimene kord, kui räägitakse võrdsetest võimalustest.
• Tähtis on aasta juhtmõtte puhul teine osa — võrdsed võimalused KÕIGILE.
• Vaja on muuta suhtumist.
• Igal inimesel on samasugune süda, olgu ta siis prostituut või mustlane.
• Et sellest aastast saaks elustiil.
• Diskrimineeritakse harva ainult ühel alusel.
• Mõiste on olemas, aga kasutust ei ole.
• Sport räägib inimestega keeles, millest nad aru saavad.
• Omaksvõtmise võimelisus.
• Oluline on mõista, mida tähendab diskrimineerimine nende jaoks, kellele see osaks on saanud.
• Iga inimene on väärtus.
• Muutuste tegemine võtab aega, ent me elame täna ja saame muutusi teha täna.

DeepCMS