Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Mare Abner. Eesti Puuetega Naiste Ühingu tegevusest.

Artikkel on mõeldud avaldamiseks nägemispuudega inimeste heli- ja elektroonilises variandis ajakirjale Epüfon (2011.a.)

EPNÜ on eestkoste võrgustik, mis koondab erinevate puuetega või erivajadustega erivanuses naisi ja tütarlapsi ning nende pereliikmeid. Põhikirja alusel antud mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane erivajadusega naisisik või naiste ümarlaud või juriidiline isik, kes soovivad arendada EPNÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Isik esitab juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma põhikirja ja tasub üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis- ja aastamaksu.
EPNÜ asutati 1998. aastal ja tänaseks päevaks on ühendusel kolm osakonda: Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti ja Viljandimaa osakond. Viimane asutati sel aastal ja vajab edendamist.
Meie ühiskonnas kõneldakse üsna palju puuetega inimestest, kes on justkui sootud. Samas oleme me poisid ja tüdrukud, mehed ja naised. Me kasvatame lapsi ja soovime, et seksuaalsus ei tohiks olla tabu puuetega inimestele. Meil kõigil on sotsiaalne sugu (inglise keeles: gender), mis mõjutab meid erinevalt kokkupuutes meie puuetega, sooga, ealiste iseärasustega ja muude teguritega. Meil on õigus ja soovime olla võrdsed, kuid me eeldame, et meisse suhtutakse erivajadusi arvestatavalt.
Ühingu missiooniks on erivajadustega naiste/tütarlaste lõimimine ühiskonda, nende sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ning soolise võrdõiguslikkuse ideede propageerimine puuetega inimeste seas koolituste, aktsioonide jt. ühisürituste kaudu.
Visiooniks on aga hästi informeeritud, koostööle avatud, sihtrühma kuuluvate inimeste iseseisvat elu ja elukestvat õpet toetav ning soolist võrdõiguslikkust edendav eestkosteühendus kõiki inimesi väärtustavas kodanikuühiskonnas.
EPNÜ tegevuseks on teenustena nii liikmetele kui ka väljapoole koolitused, tõlketööd, kodulehe www.epnu.ee arendamine, infolevitamine, õigusabi, uuringud, mis puudutavad puuetega naisi ja meeste-naiste võrdsust. Kommunikatsiooni, konventsioonide, poliitika kaudu püüame tugevdada erivajadustega naiste ja tütarlaste ning puuetega inimeste soolise võrdõiguslikkuse alast võimekust. Püüame arendada rahvusvahelist koostööd ja aktiviseerida oma liikmete klubilist tegevust.
Eelmisel majandusaastal käisime Palmse mõisas, korraldasime teabepäeva, mis puudutas puuetega naisi ja tööelu. Tõlkisime kaks artiklit puuetega naiste elust inglisekeelsest kogumikust: „European Conference Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities“. Artikleid võib lugeda meie kodulehel. Korraldasime koolitus/seminari „Sootundlikud puuetega inimesed“ Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsiooni esindajatele. Sarnane koolitus/seminar toimub sel aastal Pärnu Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide esindajatele 23. septembril 2011.a.
18. juunil 2011.a. korraldab EPNÜ teabepäeva „Puuetega naiste tervis ja sportlik tegevus“ Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses Endla 59. Eelregistreerimine teabepäevale toimub kuni 15. juunini e-posti aadressil: tallinn@epnu.ee või tel.: 56453468.
EPNÜ ootab oma ridadesse noori võimekaid erivajadustega inimesi, kes edendaksid meie ühendust katusorganisatsiooniks, et arendada koostööd erinevate Eesti maakondadega ja hoogustada puuetega naiste liikumist soolise võrdõiguslikkuse erinevates valdkondades.
Avaldusi liikmeks astumiseks saab teha vabas vormis aadressile: Lastekodu 24-33, 10113 Tallinn või e-posti aadressile: info@epnu.ee digiallkirjaga. Peagi on võimalik avaldust täita ka kodulehel www.epnu.ee. Liikmeks astumise maks on ühekordne 1 euro, iga-aastane maks 2 eurot.
Kes soovib Eesti Puuetega Naiste Ühingu tegevust toetada, saab seda teha Swedbanki a/a 11202280327.
Mare Abner
EPNÜ juhatuse esinaine

DeepCMS