Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Küsimustik

I ÜLDANDMED

1. Vanus: .....

2. Elukoht (märgista sobiv vastusevariant ristiga)

[ ] Harjumaa
[ ] Hiiumaa
[ ] Ida-Virumaa
[ ] Jõgevamaa
[ ] Järvamaa
[ ] Läänemaa
[ ] Lääne-Virumaa
[ ] Põlvamaa
[ ] Pärnumaa
[ ] Raplamaa
[ ] Saaremaa
[ ] Tartumaa
[ ] Valgamaa
[ ] Viljandimaa
[ ] Võrumaa

3. Elukoht: [ ] linn [ ] küla / alevik

4. Puude tekkeaeg / põhjus:
[ ] Sünnieelne
[ ] Sünniaegne (sünnitrauma)
[ ] Sünnijärgne (nt haigestumine lapseeas)
[ ] Õnnetusjuhtum
4.1. Mitu aastat tagasi see juhtus? ....................
[ ] Kroonilisse haigusesse haigestumine
4.2. Mitu aastat tagasi see juhtus? ....................
[ ] Muu põhjus (nimeta) .................... .................................

5. Puude liik:

[ ] Nägemispuue
[ ] Kuulmispuue
[ ] Liikumispuue
[ ] Kõnepuue
[ ] Muu (nimeta) ...................................

6. Perekonnaseis:
[ ] Vallaline
[ ] Abielus
[ ] Vabaabielus
[ ] Lahutatud
[ ] Lesk

7. Kellega Sa koos elad?

[ ] Abikaasaga
[ ] Elukaaslase / tüdruksõbraga
[ ] Vanematega
[ ] Oma lastega
[ ] Õega / vennaga
[ ] Sõbraga / toakaaslasega
[ ] Üksinda
[ ] Muu (nimeta) ........................................


8. Sotsiaalne staatus:


[ ] Õpilane / üliõpilane
[ ] Töötav /ettevõtja
[ ] Töötu / tööotsija
[ ] Vanaduspensionär
[ ] Töövõimetuspensionär (mittetöötav)
[ ] Kodune / ülalpeetav
[ ] Muu (nimeta) ........................................

9. Haridustase?


[ ] Kõrgharidus
[ ] Lõpetamata kõrgharidus
[ ] Kesk-eriharidus
[ ] Keskharidus
[ ] Lõpetamata keskharidus
[ ] Põhiharidus
[ ] Muu (nimeta) ..........................................

10.Kas Sa töötad praegu? [ ] Jah [ ] Ei
10.1. Kui ei, siis kas oled varem töötanud? [ ] Jah [ ] Ei

11. Kas oled mõne puuetega inimeste organisatsiooni liige? [ ] Jah [ ] Ei

12. Kas oled mõne teise ühiskondliku organisatsiooni liige? [ ] Jah [ ] Ei


II SOTSIAALNE, VAIMNE, JA FÜÜSILINE TERVIS

1. Mitu lähedast inimest Sul on? (kirjuta number) ............................

2. Kellega Sa sagedamini suhtled? (märgista x –ga sobiv vastusevariant [ x ] )
[ ] Endast vanemate inimestega
[ ] Eakaaslastega
[ ] Endast nooremate inimestega

3. Kui suure osa Sinu sõprusringkonnast moodustavad puuetega inimesed?
[ ] Ei ühtegi
[ ] Vähesed
[ ] Mõned
[ ] Pooled
[ ] Üle poolte
[ ] Enamus

[ ] Kõik

4. Milline on Sinu hinnang oma vaimsele tervisele?

[ ] Väga hea
[ ] Hea
[ ] Pigem hea kui halb
[ ] Pigem halb kui hea
[ ] Halb
[ ] Väga halb

4.1. Mis on selle põhjused?
...........................................................................................................................................

5. Milline on Sinu hinnang oma füüsilisele tervisele?

[ ] Väga hea
[ ] Hea
[ ] Pigem hea kui halb
[ ] Pigem halb kui hea
[ ] Halb
[ ] Väga halb


6. Kas Sinu tervis muutub aja jooksul seoses puudega?


[ ] Paraneb
[ ] On stabiilne
[ ] Halveneb

7. Kas Sul on olnud tüdruksõber / elukaaslane? [ ] Jah [ ] Ei

8. Mis on Sinu meelest seksuaalsed toimingud?
.......................................................................................................................................................

9. Kas Sul on praegu seksuaalsuhte partner [ ] Jah [ ] Ei
9.1. Kui ei, siis kas Sul varem on seksuaalsuhteid olnud? [ ] Jah [ ] Ei

10. Kas Sa oled rahul oma seksuaaleluga?


[ ] Väga rahul
[ ] Mõõdukalt rahul
[ ] Võrdselt nii rahul kui rahulolematu
[ ] Mõõdukalt rahulolematu
[ ] Väga rahulolematu

11. Kas Sul on võimalus väljendada oma seksuaalseid vajadusi, oskuseid, soove?


[ ] Jah
[ ] Enamasti jah
[ ] Enamasti mitte
[ ] Ei

12. Kui on midagi, millega Sa rahul ei ole, siis mis need on?
....................................................................................................................................................

13. Kuidas Sa suhtud enese rahuldamisse?


[ ] Positiivselt
[ ] Negatiivselt

14. Kas Sa oled saanud piisavalt vajalikku infot, mis puudutab seksuaalsust, seksuaalkäitumist, suhete loomist ja hoidmist teiste inimestega, seal hulgas puuetega inimeste seksuaalsust?


[ ] Väga palju
[ ] Mõningal määral
[ ] Väga vähe
[ ] Pole üldse saanud

15. Kuidas hindad infot, mida oled saanud seksuaalsusest?


[ ] Täiesti piisav
[ ] Enam-vähem piisav
[ ] Üldiselt ebapiisav
[ ] Väga ebapiisav

16. Kas Sinu meelest vajavad puuetega poisid / tüdrukud ning mehed / naised lisaks tavapärasele õpetusele suhetest, seksuaalsusest ja pereelust õpetust või juhiseid ka seoses oma puudest tulenevate eripäradega suhete loomisel, seksuaalelus? [ ] Jah [ ] Ei

17. Kui vajavad, siis kas


[ ] Senisest enam
[ ] Samas mahus nagu see on praegu

18. Kas Sul on kedagi, kellega rääkida oma mõtetest, tunnetest ja muredest, mis seostuvad pereeluga? [ ] Jah [ ] Ei
18.1. Kui jah, siis kellega?


[ ] Abikaasaga / elukaaslase / tüdruksõbraga
[ ] Sõpradega
[ ] Oma vanematega
[ ] Võõrastega
[ ] Psühholoogiga / psühhoterapeudiga
[ ] Meestearstiga
[ ] Otsin informatsiooni Internetist
[ ] Muu variant (nimeta) .........................................

19. Kas Sul on kedagi, kellega rääkida oma mõtetest, tunnetest ja muredest, mis seostuvad seksuaaleluga? [ ] Jah [ ] Ei
19.1. Kui jah, siis kellega?


[ ] Abikaasaga / elukaaslase / tüdruksõbraga
[ ] Sõpradega
[ ] Oma vanematega
[ ] Võõrastega
[ ] Psühholoogiga / psühhoterapeudiga
[ ] Meestearstiga
[ ] Otsin informatsiooni Internetist
[ ] Muu variant (nimeta) .........................................

20. Kas Sinu arvates oleks Sinu pereelu erinev, kui Sul ei oleks puuet?
[ ] Palju parem
[ ] Parem
[ ] Samasugune
[ ] Halvem
[ ] Palju halvem
.....................................................................................................................................................

21. Kas Sinu arvates oleks Sinu seksuaalelu erinev, kui Sul ei oleks puuet?
[ ] Palju parem
[ ] Parem
[ ] Samasugune
[ ] Halvem
[ ] Palju halvem
.....................................................................................................................................................

22. Milline on Sinu enesehinnang?
[ ] Hea
[ ] Tihti vahelduv
[ ] Halb

23. Mu pere ja sõprade hulgas on inimesi, kes mind armastavad [ ] Jah [ ] Ei

24. Mu pere ja sõprade hulgas on inimesi, kellele saan loota ja kindel olla [ ] Jah [ ] Ei

25. On olukordi, kus ma mõtlen, et minus ei ole midagi head [ ] Jah [ ] Ei

26. Olen üldiselt endaga rahul [ ] Jah [ ] Ei

27. Mul on hea meel selle üle, kes ma olen [ ] Jah [ ] Ei

28. Teistel hakkaks igav, kui ma endast räägiksin [ ] Jah [ ] Ei

29. Mu pere ja sõprade hulgas on inimesi, kes jälgivad, et minu eest hoolitsetakse, kui ma seda vajan [ ] Jah [ ] Ei

30. Inimesed aktsepteerivad mind sellisena nagu ma olen [ ] Jah [ ] Ei

31. Mu pere ja sõprade hulgas on inimesi, kes julgustavad ja toetavad mind [ ]Jah [ ]Ei

32. Rasked ülesanded muudavad mind sihikindlamaks [ ] Jah [ ] Ei

33. On küllaltki raske olla minu olukorras [ ] Jah [ ] Ei

34. Ma meeldin endale ka siis, kui ma teistele ei meeldi [ ] Jah [ ] Ei

35. Need, kes mind hästi tunnevad, on minust vaimustuses [ ] Jah [ ] Ei

36. Kas Sul on piisavalt julgust luua uusi suhteid? [ ] Jah [ ] Ei

37. Kas Sul on raskusi lähisuhete loomise ja hoidmisega? [ ] Jah [ ] Ei

37.1. Kui jah, siis mis on selle põhjusteks?
............................................................................ ..............................................................

III SOTSIAALSED SURVED JA MEHELIKKUS

1. Kas Sul esineb erektsiooniprobleeme?
[ ] Jah
[ ] On olnud varem
[ ] Ei

2. Kas Sul esineb viljakusprobleeme?


[ ] Jah
[ ] On olnud varem
[ ] Ei

3. Kuidas hindad infot, mida oled saanud meeste tervise, seksuaalsuse ja muude erinevate meeste probleemide kohta?


[ ] Täiesti piisav
[ ] Enam-vähem piisav
[ ] Üldiselt ebapiisav
[ ] Väga ebapiisav

4. Kas Sinu arvates selline meeste jaoks vajalik info on olemas?


[ ] Jah, täiesti
[ ] Mõningal määral
[ ] Vähesel määral
[ ] Puudub

5. Kas Sinu abikaasa/elukaaslase jaoks valmistab Sinu puue raskusi?


[ ] Ei, kindlasti mitte
[ ] Ei, ta pole sellest kunagi rääkinud
[ ] Me pole sellest rääkinud, aga ma tean, et minu puude tõttu on tal raske.
[ ] Me oleme sellest rääkinud, see ei ole tema jaoks raske
[ ] Jah, ta pole sellest rääkinud, aga ma tean, et tal on minu kõrval raske.
[ ] Jah, ta on sageli väljendanud, et minu puudelisus on tema jaoks raske
[ ] Minu puudelisus on tema jaoks väga raske teema

6. Millised on Sinu tugevad küljed?
.....................................................................................................................................................

7. Mida Sa kardad?
.....................................................................................................................................................

8. Milline mees on Sinu arvates mehelik?
.....................................................................................................................................................

9. Kas oled kunagi tundnud, et olles mees, pead Sa käituma kuidagi, kuidas Sa tegelikult ei tahaks? [ ] Jah [ ] Ei

10. Mis on põhjustanud Sinu jaoks konfliktseid situatsioone kõige sagemini?
.....................................................................................................................................................

11. Kuidas Sa maandad pingeid?


[ ] Seksides
[ ] Spordiga tegeledes
[ ] Füüsilist tööd tehes / muud füüsilist tegevust tehes
[ ] Raamatuid lugedes
[ ] Muusikat kuulates
[ ] Telerit vaadates
[ ] Nuttes
[ ] Muu (nimeta) .........................................................................................................................

12. Milline on Sinu seksuaalne orientatsioon?


[ ] Tunnen seksuaalset külgetõmmet naiste vastu
[ ] Tunnen seksuaalset külgetõmmet meestevastu
[ ] Tunnen seksuaalset külgetõmmet nii naistega kui meeste vastu

13. Kas Sulle on tekitanud muresid Sinu seksuaalne orientatsioon? [ ] Jah [ ] Ei

14. Kas Sa oled kogenud diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni pärast?[ ]Jah[ ]Ei

15. Kas Sul on olnud olukordi, kus oled olnud ise vägivaldne? [ ] Jah [ ] Ei

16. Kas Sinu suhtes on käitutud vägivaldselt? [ ] Jah [ ] Ei

16.1. Kui jah, siis kas oled lapsepõlves vägivalda kogenud?
Millist vägivalda?


[ ] Emotsionaalset (mind on alandatud, hirmutatud, sõimatud)
[ ] Füüsilist (mind on käte või jalgadega pekstud)
[ ] Seksuaalset (mulle on tehtud ebameelivaid seksuaalseid märkuseid, mind on ebameeldivalt puudutatud seksuaalselt, vägistatud)

16.2. Kui jah, siis millist vägivalda Sa oled enda suhtes kogenud täiskasvanueas?


[ ] Emotsionaalset (mind on alandatud, hirmutatud, sõimatud)
[ ] Füüsilist (mind on käte või jalgadega pekstud)
[ ] Seksuaalset (mulle on tehtud ebameelivaid seksuaalseid märkuseid, mind on ebameeldivalt puudutatud seksuaalselt, vägistatud)

17. Millisena Sa näed enda võimalusi luua soovitud suhe?


[ ] On head võimalused
[ ] On mõningaid võimalusi
[ ] Ei ole võimalusi

18. Kuivõrd Sinu puue takistab Sind lähisuhete loomisel?


[ ] Ei takista
[ ] Oluliselt ei takista
[ ] Takistab märgatavalt
[ ] Takistab täiesti

19. Millised on Sinu arvates takistused, mis tulevad suhete loomisel puuetega meestel ette? (võid valida minu enda kohta käivat varianti)


[ ] Puue
[ ] Vähene suhtlemisvalmidus
[ ] Vähesed kontaktid
[ ] Välimus
[ ] Julguse puudus
[ ] Kaasinimeste kompleksid ja negatiivsed stereotüübid
[ ] Naised ei soovi puuetega meestega sõprusest kaugemale minna

20. Millised on seksuaaleluga seotud hirmud Sinu jaoks? (võid valida minu enda kohta käivat varianti)


[ ] Hirm seksuaalühte ebaõnnestumise ees
[ ] Hirm saada naerualuseks
[ ] Tundmatuse kartus
[ ] Kehapaljastamise kartus
[ ] Suguti suurus
[ ] Isaks saamise hirm
[ ] AIDSi / HIV saamise hirm
[ ] Mõne teise suguhaiguse saamise hirm
[ ] Kondoomi kasutamise hirm
[ ] Seksuaalne erisus (järsku olen homoseksuaal)
[ ] Hirm, et ei jõua orgasmini
[ ] Hirm enneaegse seemnepurske ees
[ ] Hirm, et ei teki erektsioon
[ ] Hirm, et erektsioon ei kesta piisavalt kaua
[ ] Hirm, et seemnepurse ei toimu
[ ] Hirm, et partneril on ebameeldiv
[ ] Hirm, et ei suuda partnerit rahulduseni viia
[ ] Hirm liiga rutiinse seksuaalelu ees
[ ] Hirm, et partner teeskleb
[ ] Hirm, et partner on osavõtmatu
[ ] Hirm, et naine ei soovi seksida
[ ] Suutmatus vastata naise soovidele
[ ] Eelnevate ebameeldivate kogemuste taas kogemine
[ ] Muu hirm (nimeta)..................................

21. Milline oli Sinu esimene seksuaalkogemus?

[ ] Positiivne
[ ] Jättis ükskõikseks
[ ] Negatiivne


21.1. Kui negatiivne, siis kas see seostus Sinu jaoks Sinu puudega? [ ] Jah [ ] Ei

22. Kas Sulle meeldib Su keha?


[ ] Jah, olen täiesti rahul
[ ] Enam-vähem
[ ] Üldse mitte

IV ISADUS

1. Kas ja milliste probleemidega (füüsilised, sotsiaalsed, psühholoogilised) on Sinu meelest seotud puuetega meestel isaks saamine, isaks olemine?
.....................................................................................................................................................

2.1. Kas Sa oled isa? [ ] Jah [ ] Ei
2.2. Kas Sa oled kasuisa? [ ] Jah [ ] Ei

2.3. Kui jah, siis mitu last / kasulast Sul on? ............/..........
2.4. Kui vanad on Su lapsed / kasulapsed? ................................../.......................
2.5. Mitmest abielust või kooselust nad on sündinud?


[ ] Pole elanud oma lapse emaga koos
[ ] Ühest kooselust
[ ] Kahest kooselust
[ ] Rohkem kui kahest kooselust

3. Kas sooviksid lapsi saada? / Kas sooviksid veel lapsi saada? [ ] Jah [ ] Ei

3.1. Mil määral osaled lastekasvatuses?


[ ] Väga suurel määral
[ ] Mõningal määral
[ ] Vähesel määral
[ ] Ei osale

3.2. Kas Sinu poolt märgitud osalemise määr on kuidagi seostatav Sinu puudega?

 
[ ] Jah [ ] Ei
Palun selgita
............................................................................................................................

3.3. Milline on Sinu arvates laste kasvatamine Sinu jaoks? (tähista numbritega skaalal sobiv variant, kas pigem meeldiv või pigem ebameeldiv)
Meeldiv 5 4 3 2 1

Ebameeldiv, keeruline

3.4. Millised on Sinu suhted oma lastega?

 
[ ] Väga soojad ja mõistvad
[ ] Jahedad
[ ] Ei suhtle üldse

3.5. Millised on Sinu suhted oma laste emaga / oma naisega?


[ ] Väga soojad ja mõistvad
[ ] Soojad ja mõistvad
[ ] Jahedad
[ ] Ei suhtle üldse

3.6. Kirjelda palun, milline Sa isana oled?
...........................................................................................................................................

3.7. Kuidas Sulle tundub, kas Sinu lapsed on mõjutatud sellest, et Sul on puue?


[ ] Jah, suurel määral
[ ] Mõningal määral
[ ] Väikesel määral
[ ] Üldse mitte

3.7.1. Kui jah, siis mil moel?
...............................................................................................................................

3.8. Kuidas hindad oma pereelu?


[ ] Väga õnnestunuks
[ ] Õnnestunuks
[ ] Mitte eriti õnnestunuks
[ ] Täiesti ebaõnnestunuks


V TULEVIKUPERSPEKTIIVID

1. Mida Sa ootad tulevikult? Millest unistad?
.....................................................................................................................................................

2. Mida ootab ühiskond Sinu meelest Sinult kui mehelt?
.....................................................................................................................................................
3. Mida ootavad Sinu meelest naised Sinult kui mehelt?
.....................................................................................................................................................

4. Kuivõrd Sinu puue takistab Sul oma elu elamast viisil, nagu Sa sooviksid?
.....................................................................................................................................................
5. Kuivõrd puue Sinu arvates takistab erinevate puuetega inimestel luua nende jaoks täisväärtuslikke suhteid?
.....................................................................................................................................................

6. Milles näed Sina puuetega meeste probleeme seoses seksuaalsuse ja pereluga?
.....................................................................................................................................................

7. Kas Sinu meelest on puuetega inimestel õigus saada lapsi? [ ] Jah [ ] Ei

8. Kas Sinu arvates on vajadus sellise organisatsiooni jaoks nagu puuetega meeste ühing? [ ] Jah [ ] Ei

9. Kas mehed vajaksid senisest erinevat meeste ajakirja? [ ] Jah [ ] Ei

9.1. Kui jah, siis mis võiks olla selle sisu?
...........................................................................................................................................

10. Kas oled teadlik olemasolevatest meestele mõeldud infoportaalidest? [ ] Jah [ ] Ei

www.mees.ee  
www.mees.eu  
www.mees24.ee  
www.meeste.kliinik.ee  
www.viljatus.ee  
www.eesnaare.ee  
www.erektsioon.ee  
www.potencialis.ee  
www.meestekliinik.ee  


11. Kas mehed vajaksid senisest erinevat meeste infoportaali? [ ] Jah [ ] Ei
11.1. Kui jah, siis mida see võiks sisaldada?
...........................................................................................................................................

12. Mida ütleksid õpetuseks / julgustuseks teistele puuetega meestele seoses nende seksuaalsuse ja perekonnaga?
.....................................................................................................................................................
13. Mida ütleksid õpetuseks / julgustuseks puuetega naistele seoses nende seksuaalsuse ja perekonnaga?
.....................................................................................................................................................
14. Mida ütleksid õpetuseks / julgustuseks puuetega meeste abikaasadele seoses puuetega inimeste seksuaalsuse ja perekonnaga?
.....................................................................................................................................................
15. Mida ütleksid õpetuseks / julgustuseks puuetega naiste abikaasadele seoses puuetega inimeste seksuaalsuse ja perekonnaga?
.....................................................................................................................................................

16. Kas Sinu meelest on enamik teisi puuetega mehi oma pereeeluga rahul?


[ ] Väga rahul
[ ] Rahul
[ ] Vähesel määral rahul
[ ] Rahulolematud

16.1. Palun selgita oma vastust
...........................................................................................................................................

17. Kas Sinu meelest on enamik teisi puuetega mehi oma seksuaaleluga rahul?


[ ] Väga rahul
[ ] Rahul
[ ] Vähesel määral rahul
[ ] Rahulolematud

17.1. Palun selgita oma vastust
...........................................................................................................................................


Oleme väga tänulikud, kui Sul on mõni omapoolne mõte, mida võiks antud teemaga seoses veel käsitleda / välja tuua, millele peaks erilist / lisatähelepanu pöörama. Täiendavad ettepanekud ja kommentaarid, märkused ja kriitika on teretulnud.
.....................................................................................................................................................


Soovin, et mind informeeritaks puuetega meeste seksuaalsuse alasest teabepäevast


[ ] e-posti aadressil ..................................................
[ ] telefonil ................................................................
[ ] posti teel ..............................................................

Soovin saada kokkuvõtet uurimusest [ ] e-posti aadressil ..................................................Täname Sind siiralt, et leidsid aega küsimustiku täitmiseks!

Eesti Puuetega Naiste Ühing
Projekti meeskond


DeepCMS