Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Viimased uudised

21.04.2016   Seminar „Sootundlikud puuetega inimesed“ Saaremaal 5.05.2016

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit viib läbi projekti "Sootundlikud puuetega inimesed 2016. aastal", mille eesmärgiks on tõsta erivajadustega inimeste teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, oskust näha mitmest diskrimineerimist ja seista oma õiguste eest, arendada erivajadustega naiste tegevusvõimet, kodanikuaktiivsust ning paremat koostööd erinevate puuetega inimeste organisatsioonide vahel. Projekt viiakse ellu ajavahemikul: 1.02.2016 - 31.10.2016. Planeeritud on kokku kaks seminari Saaremaa ja Viljandimaa puuetega inimestele. Allpool kutse Saare Koja puuetega inimestele ja nende abistajatele. loe edasi...

12.04.2016   Kuidas vähendada meeste ja naiste palga vahet?

Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus kutsuvad Sind võrdse palga päeval 13. aprillil Euroopa Liidu Maja infokeskusesse (Rävala 4, Tallinn), et arutada teemal, kuidas vähendada meeste ja naiste palgavahet. Ürituse algus kell 11. loe edasi...

17.03.2016   Valmis veebinõu tööandjatele võrdsest kohtlemisest. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 17. märts 2016

Võrdõigusvolinik avas täna praktilise veebiportaali „Hea tööandja“, kust tööandjad leiavad vastuseid igapäevases tööelus sageli ette tulevatele küsimustele. Veebikeskkond aitab asutustel ja ettevõtetel orienteeruda võrdse kohtlemise temaatikas ning on abiks tööandjatele hea ja õiguspärase töökultuuri loomisel. loe edasi...

17.03.2016   Nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ esitlus. Kutse

Võrdõigusvoliniku kantseleil on hea meel kutsuda Teid nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ värske numbri esitlusele, mis toimub 18. märtsil kell 15.00 Viru Keskuse Rahva Raamatu 4. korrusel (Viru Väljak 4, Tallinn). loe edasi...

09.03.2016   Täna esitletakse võrdõiguslikkuse mõõtmise mudelit „Kellel on Eestis hea, kellel parem“. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 9. märts 2016

Võrdõigusvolinik ja Tartu ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE esitlevad täna värsket uuringut, milles vaadatakse esimest korda koos soolist ja ealist võrdust, rahvusvähemuste, puudega inimeste ja LGBT inimeste olukorda olulistes elukvaliteeti mõjutavates valdkondades. Uuringu esitatud tervikpilt on vajalik otsustajatele inimeste tulevikku puudutavate otsuste tegemisel. loe edasi...

Vaata kõiki uudiseid...
DeepCMS