Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

30.12.2015   Uus aasta rõõmustab rahakotti - sotsiaaltoetused ja pensionid kasvavad. 30. detsember 2015. Maaleht

Sotsiaalministeeriumi teatel ootavad järgmisel aastal eestimaalasi ees mitmed muudatused sotsiaalvaldkonna seadustes. Millised? loe edasi...

30.12.2015   RMK ja Puhta vee teemapark liitusid SIIA SAAB märgiga. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 30. detsember 2015

RMK ja Puhta vee teemapark liitusid SIIA SAAB märgiga Ligipääsetavuse hea tahte märgiga SIIA SAAB liitusid Riigimetsa Majandamise Keskus ning Järva- ja Lääne-Viru maakonnas asuv Puhta vee teemapark, kes pakuvad looduses puhkamise võimalusi, mida saavad kasutada ka erivajadustega inimesed. loe edasi...

30.11.2015   PRESSITEADE: Harjumaa puuetega naised ja nende lapsed saavad osa imelistest jõuludest.

11. detsembril toimub Tallinna ja Harjumaa erivajadustega naiste jõulueelne koosviibimine. Pidu leiab aset Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiesteel. loe edasi...

23.11.2015   20. novembril 2015 toimus ENUTi seminar-ümarlaud "Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist"

Seminar toimus Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5) Ida-Euroopa saalis algusega kell 11.00 ja lõppes kell 16.00. Puuetega naised viibisid antud seminaril. loe edasi...

06.10.2015   Mari-Liis Sepper: loodan, et Eestis tekib uusi tugevaid naisliikumise figuure. Aet Kuusik Ja Nele Laos 6.10.2015

Vestlesime endise võrdõigusvoliniku Mari-Liis Sepperiga pärast voliniku töö lõpetamist tehtud tööst, Eesti feminismi arengutest ja väljakutsetest. Muuhulgas soovitas ta inspireerivat kirjandust ja kunsti! loe edasi...

22.09.2015   Puuetega inimestele töötamise vöimaluste löömine ministeeriumides ja pöhiseaduslikes institutsiöönides. Küsitluse tulemused ja soovitused tööandjatele. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei. Tallinn 2015

Arusaamad sellest, mis on puue ja kes on puudega inimene, on erinevatel aegadel olnud erinevad. Tänapäeval on valdavaks saanud lähenemine, mille järgi ei ole puue üksiku inimese terviseprobleem, vaid puue ja selle tajumine sõltub samavõrd inimest ümbritsevast keskkonnast. Ühistransport, hooned ja nende sisustus võivad puudega inimesel aidata iseseisvalt hakkama saada või vastupidi, olla igapäevaelus suures takistuseks ning tekitada lõhe puudega inimese ja teiste inimeste võimaluste vahele. loe edasi...

02.09.2015   Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 2. september 2015

Voliniku poole pöördub rohkem puudega inimesi. Võrdõigusvolinikule on selle aasta kaheksa kuu jooksul esitatud ebavõrdse kohtlemise kohta 119 kaebust. Kõige enam on inimestel muresid soolise diskrimineerimisega, kuid võrreldes eelmise aastaga on voliniku poole nõu ja abi saamiseks pöördunud rohkem puudega inimesi. loe edasi...

20.08.2015   Helpific tuur “Piirideta elu” - sotsiaalse kaasatuse edendamine vaimse tervise häiretega inimestele IKT abiga ja vabatahtliku abistamise populariseerimine kohalikes kogukondades

Helpific alustab augustist infotuuriga kolmes Eesti linnas (Haapsalu, Tallinn, Tartu), et esitleda ideed, kuidas kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abiga saab erivajadustega inimesi aidata ning avardada nende võimalike vabatahtlike teadlikkust, kes täna veel vabatahtlikuna ei tegutse. Tuuril kohtutakse tööandjate, avaliku sektori institutsioonide ja puuetega inimeste organisatsioonide esindajate ning Helpific veebiplatvormi huvilistega, viiakse läbi arutelusid ja seminare põletavatel teemadel ning pakutakse võimalust panna oma oskused ja võimed proovile interaktiivsel alal. loe edasi...

15.08.2015   Christian Veske: Kas mees saab olla feminist?

Sellest ajast, kui andsin nõusoleku osaleda Arvamusfestivali sooala arutelul meeste ja feminismi teemal, olen vaevelnud eksistentsiaalses kriisis. See kriis kuulub küsimuste sarja „elu mõtte põhiküsimused", nagu ka „kes ma olen", „miks teen asju, mida ma teen" jne. Olen taaskord pidanud juurdlema: „Kas ma saan end määratleda feministina?" loe edasi...

15.08.2015   MTÜ Puude Taga On Inimene kuulutab välja ideekonkursi 2016. aasta kogupere suurfestivaliks.

MTÜ Puude Taga On Inimene lõid ettevõtlikud eestimaalased, kelle missiooniks on ühiskondliku suhtluslõhe vähendamine puudeta ja puudega inimeste vahel. MTÜ loojateks on ühendused ning kodanikud, kes andsid oma panuse 2013 aastal Tallinna Lauluväljakul toimunud koguperefestivalile „Puude taga on inimene“. Selle ettevõtmisega tõestati, et puudega inimesed on võimekad ja iseseisvad, saades hakkama paljuga, sealhulgas nii sündmuse kaaskorraldaja kui ka artistina laval. Uue festivaliga tegime kummarduse kõigile omal alal andekatele inimestele – tulemus oli positiivne ja meeldejääv kõigile. loe edasi...

11.08.2015   Seadus annab õiguse soovida töö ja pereelu ühitamiseks töökorralduse muutmist. Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 6. august 2015

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper andis arvamuse, milles leiab, et tööandjad peavad tulema vastu töötaja soovile muuta mõneks ajaks tööaega või töökorraldust seoses perekondlike kohustustega, kui ametikoht seda võimaldab. loe edasi...

11.08.2015   Nõue osata eesti keelt emakeelena diskrimineerib mitte-eestlasi rahvuse tõttu. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 7. august 2015

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper leiab arvamuses, et vene õppekeelega lasteaed diskrimineeris kaht õpetajat töölepingu lõpetamisel rahvuse tõttu, sest jättis neile asemele pakkumata teise töö, mida nõuab töölepingu seadus. Lasteaed ei suutnud ümber lükata õpetajate kahtlust, et neile jäeti õpetaja abi töö pakkumata nende rahvuse tõttu. loe edasi...

29.07.2015   Sooalal vähemused, feministid ja puuetega inimesed.

Olukorras, kus anonüümsete netikommentaatorite seas valitseb vaen kõiksuguste vähemuste ja demokraatlike väärtuste suhtes, toob Arvamusfestivali sooala oma aruteludele nii puuetega inimesed, seksuaalvähemused kui ka feministid. Juttu tuleb nii ühiskonnas kirgi kütvast soolisest ja seksuaalsest ebavõrdsusest ning naiste kohast ühiskonnas, aga ka puuetega inimeste diskrimineerimisest ja võimalustest tööturul. loe edasi...

23.07.2015   Võrdõigusvolinik saab võimu juurde. Toimetaja: Tiina Kaukvere

Sotsiaalministeerium avastas, et võrdse kohtlemise seadus ise diskrimineerib, mistõttu soovib ministeerium muuta seadust, anda võrdõigusvolinikule juurde kohustusi ja suurendada ka rahastust. loe edasi...

26.06.2015   Soolise võrdõiguslikkuse indeks: Eestis soolise võrdsuse näitajad ei ole kahe aastaga paranenud. Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 26. juuni 2015

Soolise võrdõiguslikkuse indeks: Eestis soolise võrdsuse näitajad ei ole kahe aastaga paranenud Eesti on Euroopa Liidus soolise võrdsuse näitajate poolest endiselt keskmike seas ehk 28 riigi järjestuses 14. kohal, näitab eile avaldatud soolise võrdõiguslikkuse indeks. Kahe aastaga pole olukord tervikuna paremuse poole liikunud. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul peaks valitsus pöörama rohkem tähelepanu meeste ja naiste erinevatele ameti- ja karjäärivalikutele, sest need mõjutavad nii suurt soolist palgalõhet kui ka naiste suuremat vaesusriski pensionipõlves. loe edasi...

26.06.2015   Puuetega inimeste diskrimineerimisjuhtumid.

Puuetega inimesed pöörduvad kohtusse ja voliniku kantseleisse suhteliselt harva, et oma õiguste eest seista. Üle-euroopalise võrdõigusorganite võrgustiku Equinet 2012. a. raporti järgi on sarnane olukord ka paljudes teistes EL-i riikides ja pöördujate juhtumid on ainult n-ö jäämäe tipp, sest õiguste rikkumisi on palju rohkem. Selleks, et paraneks pädevate institutsioonide teavitus ebavõrdse kohtlemise juhtumitest, tuleb kasutada erinevaid lähenemise viise (sh meediat ja koostööd esindusorganisatsioonidega). loe edasi...

01.06.2015   Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 1. juuni 2015 Täna algaval soouurimuslikul konverentsil esitletakse uuemate teadusuuringute tulemusi.

1.- 2. juunini toimub võrdõigusvoliniku kantselei eestvõttel Tallinnas akadeemiline konverents “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”, mis toob kokku hulgaliselt eri valdkondade teadlasi ning esitletakse mitmete uuemate teadusuuringute tulemusi. Konverentsi peaesinejad on professor Toril Moi (Norra/USA), professor Madina Tlostanova (Venemaa) ja professor Tiina Ann Kirss (Eesti). loe edasi...

12.05.2015   Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 12. mai 2015

Kõige rohkem avaldusi on seotud töösuhetega. Aasta esimese nelja kuuga pöördus võrdõigusvoliniku poole 67 inimest, kes soovis nõu või abi võrdset kohtlemist puudutavates küsimustes. loe edasi...

10.05.2015   Aasta ema Eva Teppo: naise õnn on olla ema. 10. mai 2015.

Tänavuseks aasta emaks valiti Eva Teppo, kel on abikaasa Andresega kaheksa andekat ja musikaalset last, kohe-kohe on tulemas ka üheksas. loe edasi...

09.05.2015   Pressiteade: Eesti parimaks sooteadlikuks MTÜks valiti Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo. 8. mai 2015

Eesti parimaks sooteadlikuks MTÜks valiti Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kuulutas täna välja eelmise aasta parimad sooteadlikud MTÜd. Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitjateks valiti MTÜ Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo. loe edasi...

07.05.2015   Töövõimereformi täielik rakendumine lükkub edasi. Pressiteade 6. mai 2015

Töövõimereform käivitub järk-järgult Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev andsid täna töövõimereformi juhtrühmale ülevaate reformi rakendamise seisust. Sotsiaalministeeriumi vahehinnangus jõuti järeldusele, et mõistlik on töövõimereform käivitada järk-järgult. Ettepanek esitatakse lähiajal arutamiseks valitsusele. loe edasi...

27.04.2015   Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ei kandideeri teiseks ametiajaks. Võrdõigusvoliniku kantselei Pressiteade 27. aprill 2015

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper annab teada, et ta ei kandideeri Sotsiaalministeeriumi välja kuulutatud konkursil soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikohale järgmiseks viieks aastaks. Mari-Liis Sepperi sõnul soovib ta järgnevatel aastatel pühenduda akadeemilisele tegevusele, milleks võrdõigusvoliniku töö kõrvalt pole aega jäänud. Ta kinnitas, et jätkab kindlasti tegutsemist inimõiguste ning naiste ja meeste võrdsete võimaluste edendamise alal. loe edasi...

27.04.2015   PRAXIS: Aktiivsena vananemise foorum.

Teisipäeval 28. aprillil 2015 kell 10:00-16:30 Radisson Blu Sky Hotel, Tallinn, Rävala pst 3 loe edasi...

25.04.2015   THINK EESTI JAGAS RAHALISI STIPENDIUME TUBLIDELE KODANIKUÜHISKONNAS SUURI TEGUSID TEINUD PUUDEGA VABATAHTLIKELE.

24. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses jagas THINK Eesti kahele tegusale erivajadusega inimesele rahalisi preemiaid. Eestis on palju erivajadusega inimesi, kes ei jää oskustelt n-ö tervetele sugugi alla ning teevad oma tööd sageli vabatahtlikuna, ilma töötasuta. Et veidigi tunnustada neid tublisid inimesi, hakkasime koguma annetusi, et anda mõnele neist korra aastas stipendium. Kokku esitati kandidaadiks seitse inimest. Viiest liikmest koosnev komisjon hindas avaldusi, võttes arvesse just kandidaatide vabatahtlikke tegusid. Komisjoni kuulusid Auli Lõoke Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust, Monika Haukanõmm Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Anna Laido Vabaühenduste Liit EMSL-ist, sõltumatu ekspert Mari-Ann Kelam ja THINK Eesti esindaja Meelis Luks. loe edasi...

24.04.2015   Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit jagab tänuüritusel üheksa Aasta 2014 tegija tiitlit. Pressiteade

Reedel, 24. aprillil algusega 15.00 toimub Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses Ehitajate tee 150 Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritus AASTA TEGU 2014. Tänuüritusel tunnustame ja täname üksikisikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on liikumispuudega inimesi toetanud sõna või teoga 2014.aastal või pikema aja jooksul. Tegemist on traditsioonilise üritusega, mis toimub sel aastal neljateistkümnendat korda. Aastate jooksul on tänumeene saanud ligi 170 sõbrakäe ulatajat, sel aastal lisandub 9. loe edasi...

16.04.2015   Mare Abner: Puuetega naiste eest seistes usume mitmekesise ühiskonna võimalustesse.

Täna, 15. aprillil tähistatakse Eestis esimest korda mitmekesisuse päeva. Puuetega naiste õiguste eest seisjatena on mitmekesisust hindav ühiskond oluline ka meie jaoks. Meie kujunemislugu räägib, miks me sellesse usume. loe edasi...

03.04.2015   ENUT: Soovitusi soolise tasakaalu edendamiseks kutsehariduses.

Sooline ebavõrdsus on Eesti kutseharidussüsteemis probleem, mida üldjuhul ei vaidlustata. Uurimuses osalenud sihtgruppidest on sooteemaga kutsehariduses tegelemiseks kõige avatumad naissoost koolijuhid. Meessoost juhid ning ka kutsehariduse eksperdid on kõige vähem varmad sellele küsimusele tähelepanu pöörama. Ekspertide hoiakud olid kohati vastuolulised ja muutlikud – tunti muret eelkõige poiste käekäigu pärast ja meeste positsiooni kaotamise pärast tööturul, kuid samas räägiti ka võimalustest soolist võrdõiguslikkust kutsehariduses edendada. loe edasi...

31.03.2015   Sotsiaalministeerium. Uue peretoetuste ja hüvitiste e-teenuse tutvustus

Peretoetuste ja hüvitiste koondtaotlus ühendab endas vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemise ning peretoetustest ja/või kogumispensioni sissemaksetest loobumise. loe edasi...

31.03.2015   Kutse Tln ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu fotonäituse avamisele Tallinna LV hoones 09.04 kell 16

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu (THPNÜ) vabatahtlik Külli Haav korraldas fotolavastuse, mis vormub fotonäituseks Tallinna linnavalitsuse hoones. Avamine toinub 9. aprillil kell 16 ning näitus kestab kuu aega. Koostöös Fotogeeni stuudio fotograaf Sven Tupitsaga jäädvustati kahepäevasel sessioonil naised, kes tavaliselt püünele ei satu, kuid seda igati väärivad. loe edasi...

31.03.2015   Sotsiaalkindlustusamet. Pensionide indekseerimine 1. aprillil 2015. Teavitus 31. märts 2015

Aprillikuu toob igal aastal positiivse muutuse meie vanemaealiste inimeste toimetulekus – pensionid suurenevad. loe edasi...

24.03.2015   Võrdõigusvoliniku kantselei. Puuetega inimeste õiguste nõunikuna alustab tööd Tiia Tamm. Pressiteade 24. märts 2015.

Tänasest alustab võrdõigusvoliniku puuetega inimeste õiguste nõunikuna tööd Tiia Tamm. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on Eestis vaja veel palju teha, et saaksime öelda, et puuetega inimestel on ühiskonnas võrdsed võimalused ja nende õigused on kaitstud. „Puuetega inimeste seast vaid väike osa on hõivatud tööga, samuti on erivajadusega inimeste ligipääs haridusele, töökohtadele, avalikule ruumile ja teenustele tihti raskendatud või puudulik,“ ütles Sepper. loe edasi...

17.03.2015   Heili Sepp: ministeerium analüüsib vägistamisega ähvardamise kriminaliseerimist.

Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Heili Sepp kinnitas, et ministeerium analüüsib, kas vägistamisega ähvardamine võiks minna karistusseadustiku paragrahvi 120 alla, praegu seksuaalse iseloomuga tegudega ähvardamine loetellu ei kuulu. loe edasi...

17.03.2015   Iris Pettai: õigussüsteemi suhtumine koduvägivalla ohvritesse ei ole 10 aastaga muutunud.

Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai leiab, et juristide ning politseiuurijate suhtumine perevägivalda pole 10 aastaga Eestis kuigipalju muutunud ning ohvri süüdistamine on jätkuvalt väga levinud. Ka ei usu Pettai õiguskaitseorganites pakutud pehmetesse lahendustesse, toimida võiks tema hinnangul siiski lähenemiskeelu kasutamine. loe edasi...

09.03.2015   PALJASTAV UURIMUS: tõenäoliselt jätab mees haige abikaasa maha.

Sajandeid on mehed proovinud tõestada, et nad ei ole pealiskaudsed, kuigi paljud naised neid selles süüdistavad. Uus uurimus aga näitab, et naise haigestumisel võtab mees kätte ja lahutab naisest. loe edasi...

09.03.2015   Enamiku Eesti meeste hinnangul sooline ebavõrdsus laialt levinud pole.

Kui Euroopa Liidus on 57 protsenti mehi seisukohal, et meeste ja naiste vahel on ebavõrdsus laialt levinud, siis Eesti meestest arvab nii vaid 40 protsenti. loe edasi...

04.03.2015   Uus metoodika hakkab mõõtma Eesti ühiskonna võrdõiguslikkust. Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 4. märts 2015

Võrdõigusvoliniku tellimusel töötab Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE välja metoodika, millega saab mõõta võrdõiguslikkust või selle puudumist elanikkonnagruppide kaupa. Kavandatava võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli abil saab seadusandja ja poliitikakujundaja teadmisi selle kohta, millised inimgrupid on Eestis ebavõrdsemas olukorras ning vajavad järeleaitamist. loe edasi...

25.02.2015   Kandideeri ise või esita sõber/tuttav 2015. a. THINK Eesti stipendiumikandidaadiks!

Tähelepanu! Lähenemas on tähtis päev erivajadustega inimeste jaoks: nimelt, nagu eelmisel aastal, jagab ka käesoleval aastal THINK Eesti stipendiumeid tublidele erivajadustega inimestele. Eelmise aasta 21. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Lennusadamas andsime esimest korda üle Eesti kolmele tegusale erivajadusega inimesele stipendiumid. Selle au osaliseks said: Ave Jaakson, Kadi Urbas ja Meelika Siilsalu. loe edasi...

12.02.2015   Kutse homme toimuvale erakondade nimekirjade ja platvormide analüüside tutvustusele. Pressikutse 12. veebruar 2015

Head ajakirjanikud! Ootame teid homme, 13. veebruaril kell 11.00 kahe värskelt valminud analüüsi tutvustusele, mis käsitlevad 2015. aastal Riigikokku kandideerivate erakondade nimekirju ja valimisplatvorme soolise võrdõiguslikkuse vaatevinklist. Üritusel saavad sõna ka erakondade esindajad ning Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esitab erakondadele oma nägemuse ja ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide kohta järgmisel valitsusperioodil. loe edasi...

11.02.2015   Puuetega inimesed vajavad õiguste kaitsel tuge. Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 10. veebruar 2015

Puuetega inimeste esindus- ja huvikaitseorganisatsioonid ootavad, et voliniku kantseleist saaks õigusnõu ning olulisemad puude tõttu ebavõrdse kohtlemise juhtumid jõuaks voliniku abiga kohtusse, leiti täna võrdõigusvoliniku kokku kutsutud ümarlaual. Voliniku kantselei kinnitas, et strateegilise hagelemise tegevus laieneb soolise diskrimineerimise asjade kõrval käesoleval aastal ka puude tõttu diskrimineeritud inimestele. loe edasi...

11.02.2015   Kristiina Ehini ettekanne Postimehe arvamusliidrite lõunal. 11. veebruar 2015

Soorollid, mida etendame, on pärit väga ammustest aegadest ja kannavad elutervete väärtuste kõrval kahjuks ka hoiakud, mis ei sobi humaansele inimesele, ütles vabakutseline kirjanik Kristiina Ehin eile Postimehe arvamusliidrite lõunal. loe edasi...

09.02.2015   Helpific arutas koostöövõimalusi Sotsiaalministeeriumiga. Pressiteade.

Eelmisel nädalal kohtusid Helpific esindajad Keiu Roosimägi, Zsolt Bugarszki ja Tom Rüütel sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse, kantsler Marika Priske nõuniku Nele Gerbersoni, hoolekande osakonna juhataja Marit Raisti ja sotsiaalvaldkonna arendusnõuniku Maris Mälzeriga, et arutada üheskoos võimalusi, kuidas jõude ühendades edendada erivajadustega inimeste elu läbi uudsete infotehnoloogiliste ning kogukondi kaasavate lahenduste ja kaardistada esimesed ühised huvid koostöö arendamiseks vajaliku tegevuskava väljatöötamiseks. loe edasi...

09.02.2015   Sotsiaalministeerium: Heaolu arengukava esimene versioon valmib aprilli lõpuks.

Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava on jõudnud järgmisesse etappi. Täna toimunud seminaril tutvustati koostööpartneritele dokumenti, kuhu on koondatud sotsiaalvaldkonna peamised mured ja väljakutsed. Edasi liigutakse avalike aruteludega, mille eesmärk on sõnastada lahendusteed kitsaskohtade kõrvaldamiseks. loe edasi...

02.02.2015   Kutse ümarlauale "Puuetega inimeste õiguste kaitsel"

Head kolleegid ja koostööpartnerid. Kutsun 10. veebruar 2015 kell 10.00-13.00 Eesti Puuetega Inimeste Koja (aadressil Toompuiestee 10, Tallinn) suures saalis kokku ümarlaua, et arutada ja vahetada mõtteid puuetega inimeste õiguste ja murede teemadel. loe edasi...

01.02.2015   Sooline ebavõrdsus ühiskonnas on muutunud oluliseks takistuseks meie majandusarengule. Võrdõigusvoliniku kantselei. Pressiteade 31. jaanuar 2014.

Sooline ebavõrdsus ühiskonnas on muutunud oluliseks takistuseks meie majandusarengule. Eesti majanduse kiiremaks arenguks on vaja naiste potentsiaali paremini rakendada, leiab OECD sel nädalal avalikustud Eesti majandusülevaates. OECD soovitab võtta ette samme naiste ja meeste palgalõhe vähendamiseks, edendada naisettevõtlust ning soodustada isade vanemapuhkusele jäämist. Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on sooline ebavõrdsus muutunud oluliseks takistuseks meie majanduse edasisele arengule ning OECD soovitusi tasub kuulda võtta. loe edasi...

26.01.2015   Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu avalik kiri sotsiaalkaitseministrile ja Riigikogu õiguskomisjonile.

Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, kes on üle 16. aasta aidanud kujundada hoolivamat ühiskonda kõikidele inimestele, toetab võrdõigusvoliniku kantselei jätkamist iseseisva ja sõltumatu institutsioonina. 2004. aastal loodud võrdõigusvoliniku kantselei aitab enim rasedaid ja väikelapsevanemaid, kelle õigusi nende tööandja on rikkunud. loe edasi...

15.01.2015   Võrdõigusvoliniku kantseleil on uus veebileht.

Uuelt veebilehelt leiab varasemast enam teavet voliniku kantselei töö kohta ning mil viisil kaitseb inimeste õigusi soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus. loe edasi...

06.01.2015   Eesti Puuetega Inimeste Koda - "Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine"

Hea meel on anda teada, et eelmisel aastal alguse saanud tegevus on nüüdseks jõudnud lõpule ning 29.12.2014 nägi ilmavalgust Statistikaameti kogumik, mis püüab suhteliselt ülevaatlikult käsitleda puuetega rahvastikku ja kannab pealkirja "Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine". loe edasi...

DeepCMS