Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

EPNÜ seminar "Sootundlikud puuetega inimesed" 14.10.2010

14. oktoobril toimus EPNÜ seminar Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide esindajatele.

 

Seminari päevakava oli järgmine:

9.30 – 10.00 Tervituskohv ja registreerimine
10.00 – 10.15 Tervituskõne partnerilt Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt – Tauno Asuja
10.15 – 10.30 Tervituskõne Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuselt – Monika
Haukanõmm
10.30 – 11.00 Eesti Puuetega Naiste Ühingu tegevuse ja projekti tutvustus – Mare Abner
11.00 – 11.30 Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna tegevus ja
koostöö puuetega inimestega – Christian Veske
11.30 – 12.15 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik seadustest ja
puuetega inimeste osast neis – Margit Sarv
12.15 – 13.00 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning soolise võrdõiguslikkuse
süvalaiendamine– Reet Laja
13.00 – 14.00 Lõunavaheaeg
14.00 – 14.30 Eesti Naisteühenduste Ümarlaud naisorganisatsioonide tegevusest – Eha
Reitelmann
14.30 – 15.00 European Women’s Loby viimase aja tegevusest soolise võrdõiguslikkuse
edendamisel (koostöö puuetega naistega) – Riina Kütt
15.00 – 15.30 Marginaliseerimine ja võimusuhted - kuidas neid ära tunda? – Ülle-Marike
Papp
15.30 – 16.00 Kokkuvõte ja tagasiside seminarist

Osa ettekandeid:

 

Tagasiside: osavõtjaid kokku 33 inimest koos esinejatega.

Puuetega inimestele jagati tagasisidelehed, milles paluti vastata kolmele küsimusele. Tagastati 15 ankeeti

Küsimusele - kas seminar vastas Teie ootustele? Vastas 14 "jah".

Küsimusele - kas saite kasulikke teadmisi ja infot? Vastas 14 "jah" 

Küsimusele - millised valdkonnad pakuvad Teile huvi soolisest aspektist?

Vastused olid järgmised:

  • Sugudevahelised suhted, perekonnaelu - 8 huvilist
  • Haridus - 4 huvilist
  • Töö ja kutse - 6 huvilist
  • Sotsiaalkindlustus, tervishoid ja arstiabi - 8 huvilist
  • Statistiline informatsioon ja uurimistöö - 10 huvilist
  • Perekond, emadus - 1 huviline tõi eraldi välja

 

DeepCMS