Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Hea Kodanik (ajakiri) vastused küsimustele 6.06.2012

Ajakirjale „Hea Kodanik“ vastused küsimustele. 6. juuni 2012

1) milleks teie organisatsioonil liikmeid vaja on, mida te oma liikmetelt ootate ja kas saate seda, mida ootate?

Vajame liikmeid selleks, et arendada koostööd eri maailmavaatega inimestega, esindades puuetega naisi üle Eesti, kaitstes nende huve ja väärtusi, olles neile abiks suhetes võimu ja avaliku arvamusega ning aidates neil leida lahendusi oma elumuredele. Selleks korraldame jätkuvalt erinevaid puuetega naistele vajalikke koolitusi, tõlgime teemakohaseid raamatuid ja artikleid, esindame puuetega naisi Eesti naisühendustes. Seisame head selle eest, et soolise võrdõiguslikkuse temaatikas pöörataks tähelepanu ka puuetega naiste sihtgrupile ning sellele, et neil on oht sattuda mitmekordse diskrimineerimise alla. Et oma tegevusi teostada, vajame, et liikmed oleksid aktiivsed, aitaksid kaasa projektide kirjutamisel ja juhtimisel ning projektitegevuste teostamisel.

Meie liikmed on erinevas eas, erineva haridusega ja puude erineva raskusastmega. Meil jääb puudu aktiivsusest, julgusest, teotahtest ja oskustest seista oma õiguste eest olla täisväärtuslik neiu, naine, ema ja kodanik. Organisatsioonina on vaja meil õppida vastutama, juhtima, et arendada EPNÜ tõsiseltvõetavaks laiapõhjaliseks mittetulundusühenduseks.

2) milleks teie liikmetel teie organisatsiooni vaja on, mida nad sellest saavad?

See on kindlasti meile, puuetega naistele, võimalus end teostada, tunnetada moraalset toetavat õlatunnet üksinduse hetkedel, saada õnnestumise kogemusi, suurendada usku endasse ning võimalus karastuda, et teostada end hea kodanikuna. Teisalt on see võimalus mõjutada arenguid ja ühiskonna teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Ühtlasi on organisatsiooni tegevusest võimalik saada laialdaselt uut infot ning nõustamist, kuidas iseenda eluga paremini toime tulla.

3) kas teil on mõni põnev liikmetele pakutav teenus või traditsioon, mida koos liikmetega ette võtate, mille üle ise uhkust tunnete ja mis võiks ka teistele organisatsioonidele hea näide olla?

Meil on võimalik anda oma panus ja teha üsna palju koostööd erinevate organisatsioonidega nii puuetega inimeste kui ka naiste ühendustega, jagades vastastikku infot ja teadmisi. Me võtame osa petitsioonidest, vastame küsitlustele, mis puudutavad puuetega inimesi ja naisi üldiselt. Koolitame puuetega inimesi sooteadlikeks kodanikeks. Püüame avardada ühiskonna teadlikkust vabatahtlikust tegevusest ja kodanikuühiskonnast, ka teadlikkust sellest, et puuded ei rikasta vaid erinevused meis endis rikastavad ühiskonda. Teeme rahvusvahelist koostööd just nendes valdkondades, mis puudutavad puuetega naisi. Toetasime ja survestasime jõudsalt, et Riigikogu ratifitseeriks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mis vastab tänapäeva nõuetele meeste ja naiste vahelisest võrdsusest ka puuetega inimeste valdkonnas. Püüame seista nüüd selle eest, et Eesti puuetega naiste probleemid kajastuksid nii puuetega inimeste kui ka naiste tegevusprogrammides.

Fotodest võib valiku teha EPNÜ kodulehe galeriist: http://epnu.ee/galerii/riia-rahvusvaheline-konverents-27052010-a/9,263 või http://epnu.ee/galerii/riia-rahvusvaheline-konverents-27052010-a/9,264 .

 

Kairi Rohtmets ja Mare Abner

DeepCMS