Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2014-tegevus

 • 13.01.2014 - Kohtumine võrdõigusvolinikuga Sotsiaalministeeriumis.
 • 16.01.2014 - EAPN Eesti koosolek Nõmmel.
 • 22.01.2014 - ELSi juhatuse koosolek Mustamäel Fundukis.
 • 23.-24.01.2014 - EPIKoja meediakoolitus Toompuiestee 10 algusega kell 10:00.
 • 25.01.2014 - ENÜ konverents "10 aastat Eesti Naisteühenduste Ümarlauda" Tallinna Ülikooli aulas Narva mnt 25.
 • 06.02.2014 - Seminar "Tõmbejõud" Kumus algusega kell 11:00 - 14:30
 • 13.02.2014 - "Teenäitaja 2013" üleandmine Ene Hiionile Riigikogu Kalevipoja saalis. EPNÜL esitas kandidaadiks Külliki Bode. 
 • 20.02.2014 - Artikkel naised.net.ee veebile Evelin Tamme ettepanekul.
 • 20.02.2014 - Võrdse kohtlemise koolitus, korraldab EIK, lähemalt: http://humanrights.ee/vordne-kohtlemine-2/loppenud-projektid/vordse-kohtlemise-koolitusprogramm-vabauhendustele/
 • 05.03.2014 - Tallinna Kojas: Erihoolekande arengukava, korraldab Sotsiaalministeerium
 • 07.03.2014 - Eestimaa VI Naiste Kongress Rahvusraamatukogus, lähemalt http://www.naisliit.ee/avaleht/111-vi-eestimaa-naiste-kongress
 • 08.03.2014 - Naistepäeva tähistamine Vabaduse Väljakul, korraldab Naiskodukaitse, Sisekaitseakadeemia, Eesti Politsei Naisühenduse  ja Eesti Naisjuristide Liidu korraldatava "Naistelt naistele" koguperepäeva, lähemalt: http://www.naistepaev.ee/
 • 18.03.2014 - Koolitus: Kuidas targalt annetada ja annetusi koguda, koolitaja Urmo Kübar, lähemalt  http://www.ngo.ee/annetamine
 • 20.03.2014 - Pidulik vastuvõtt USA Saatkonnas. Kutse lõunasöögile.
 • 25.03.2014 - EPIKoja koolitus
 • 26.03.2014 - EPIKoja koolitus
 • 02.04.2014 - ELS juhatuse töökoosolek.
 • 03.04.2014 - EPIKoja üldkoosolek Toompuiestee 10
 • 10.04.2014 - Invamess Tallinna PIK korraldab
 • 11.04.2014 - Invamess Tallinna PIK korraldab
 • 14.04.2014 - Palgalõhe kampaania: pikett Tammsaare pargis ja allkirjade andmine petitsioonile
 • 20.04.2014 - ELS Tallinna liikmed ülestõusmispühade koosviibimisel.
 • 21.04.2014 - ELIL tänuüritus Lennusadamas, 25. aastat ELIL.
 • 25.- 27.04.2014 - Soome puuetega naiste seminaril.
 • 28.04.2014 - Praxise koosolek seoses kohtumisega Georgi naistega.
 • 29.04.2014 - EAPN Eesti koosolek Oru hotellis.
 • 06.05.2014 - ELS juhatuse töökoosolek
 • 12.05.2014 - ENUT kevadkonverents
 • 17.05.2014 - ELS teabepäev ja üldkoosolek Pärnus
 • 22.05.2014 - VÜF seminar SoM-s
 • 27.05.2014 - Töötukassa ajurünnak hotellis Euroopa.
 • 30.05.2014 - Invaspordi Liidu üldkoosolek
 • 31.05.2014 - THPNÜ juhatuse koosolek
 • 05.06.2014 - TLIÜ üldkoosolek
 • 06.06.2014 - Konverents "Võrdne kohtlemine ja vabaühenduste roll" Kaval-Antsu talus.
 • 10.06.2014 - Sotsiaalse kaasatuse töögrupi koosolek SoM-s
 • 11.06.2014 - Isikliku abistaja teenus 65+ inimestele Tallinnas. http://www.tallinn.ee/teenused
 • 17.-19.06.2014 - ELIL Käsmu laager
 • 26.06.2014 - THPNÜ juhatuse töökoosolek
 • 27.06.2014 - EIEK üldkoosolek Endla 59
 • 28.06.2014 - ENÜ volitatud esindajate koosolek TLÜ kohvikus Narva mnt 25
 • 07.07.2014 - ELS tegevusprogrammi vahearuanne EPIFondile
 • 07.07.2014 - Kohtumine naistega Ano aias
 • 09.07.2014 - Osavõtt telefoniuuringust ettevõtluse teemadel
 • 17.-20.07.2014 - TLIÜ Tõrvaaugu laager
 • 22.07.2014 - ELS juhatuse töökoosolek kohvikus Perroon
 • 24.07.2014 - ELS taotlus HMN-le (toetust ei saanud)
 • 07.08.2014 - EPIKoja üldkoosolek Toompuiestee 10
 • 08.08.2014 - Seminar-etendus Toompuiestee 10
 • 12-13.08.2014 - ENÜ suvekool
 • 29.08.2014 - TV3-ga kohtumine seoses "jää-ämber" toetuskampaaniaga ELS kontoris Toompuiestee 10
 • 04.09.2014 - EPIKoja ja Töötukassa ajurünnak Lasnamäe 2, III korrus
 • 12.09.2014 - ELS juhatuse töökoosolek Perrooni kohvikus
 • 16.09.2014 - SVÕ monitooring Kaval-Antsu talus Toompuiestee 23, korraldas IÕK
 • 27.09.2014 - Puuetega naiste 2. Foorum, korraldas EPNÜL
 • 08.10.2014 - Raamatu "Invavanaisa Mihkel Aitsam" esitlus Riigikogus
 • 09.10.2014 - ELS juhatuse töökoosolekul Magistralis
 • 11.10.2014 - Töövõimereformi alasel miitingul Vabaduse Väljakul
 • 16.10.2014 - Tartus naistega kohtumisel
 • 17.10.2014 - EMSL tulevikugrupi nõustamisprogrammi ühisseminar Toompuiestee 10
 • 28.10.2014 - EMSL tulevikugrupi nõustamisprogrammi ühisseminar Toompuiestee 10
 • 03.11.2014 - ELS juhatuse töökoosolek Fundukis 11.11.2014 - Sotsiaalministeeriumi seminar ja EPIKoja üldkoosolek Toompuiestee 10
 • 18.11.2014 - EMSL tulevikugrupi nõustamisprogrammis Rahvusraamatukogus
 • 19.11.2014 - TPIKojas tevitusüritus Innove Rajaleidja keskustest
 • 20.11.2014 - ESTL 20. aastapäevale pühendatud seminar Sotsiaalministeeriumis
 • 25.11.2014 - ENÜ seminar "Mehed naistevastasest vägivallast"
 • 29.11.2014 - Kinos "Artis" THPNÜ film puuetega naistest
 • 03.12.2014 - EPIKoja Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine KUMU-s
 • 07.12.2014 - ELS aastalõpu koosviibimine Kochi Aidas
 • 09.12.2014 - EMSL tulevikugrupi nõustamisprogrammi ühisseminar Toompuiestee 10
 • 12.12.2014 - TLIÜ aastalõpu koosviibimine Endla 59
 • 13.12.2014 - THPNÜ aastalõpu koosviibimine Toompuiestee 10
 • 17.12.2014 - ENUT seminar TLÜ Mare majas
 • 20.12.2014 - ENÜ volitatud esindajate koosolek
 • 30.12.2014 - ELS 2014 kokkuvõte veebile.
DeepCMS