Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2010

1. Korraldati aruandlus-valimiskoosolek Palmse mõisa-vabaõhumuuseumi koolituskeskuses 5.06.2010.
2. Korraldati teabepäev "Puuetega naiste toimetulek ja tööelu" Palmse koolituskeskuses - 5.06.2010.
3. Korraldati seminar/koolitus "Sootundlikud puuetega inimesed" Tallinna Puuetega Inimeste Kojas – 14.10.2010
4. Tõlgiti artiklid puuetega tüdrukute ja naiste õigusalasest inglisekeelsest kogumikust: „European Conference Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities“.
5. Korraldati puuetega naiste aastavahetuse koosviibimise Solarise kohvikus 7.01.2011.
6. Korraldati EPNÜ juhatuse liikmete koosolekuid Tartus ja Tallinnas, samuti suheldi e-posti ja telefoni teel.
7. Korrastati EPNÜ liikmete nimekirja ja võeti vastu kolm uut liiget.
8. Levitati soolise võrdõiguslikkuse alast infot e-posti, puuetega inimeste listide ja EPNÜ kodulehe kaudu.
9. Täiendati EPNÜ kodulehte nii vajalike materjalidega oma tegevusest, soolisest võrdõiguslikkusest kui ka teadetega koostööpartnerite ja sõprade tegevustest (vt www.epnu.ee).
10. Esindati EPNÜ-d Eesti Naiste Koostööketi, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, THINKi, ELILi üritustel ja tegevustes.
11. Osaleti töövarjuna Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonnas.
12. Osaleti EMSLi vabaühenduste arendusprogrammis 2008-2010, mille tulemusel konkretiseerus Ühingu tegevus, formuleerus EPNÜ visioon, missioon ja tegevusplaan. EPNÜ sai vabatahtliku partneri ENUT-st - Reet Laja.
13. Kirjutati järgmised projektid:
• Projekt „Puuetega naiste eestkõnelemisvõime tugevdamine: töö, perekond ja toimetulek“ Vabaühenduste Fondile.
• Teabepäev „Puuetega naiste toimetulek ja tööelu“ Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning Tartu Linna sotsiaalosakonnale.
• Koolitus/seminar „Sootundlikud puuetega inimesed“ Hasartmängumaksu Nõukogule.
• Taotlus „Sootundlikud puuetega inimesed 2010-2012“ INNOVE meetmele 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“.
• Taotlus „Rahvusvahelise konverentsi materjalide võõrkeelsete artiklite tõlkimine puuetega tüdrukute ja naiste õigusalasest kogumikust“ Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 
DeepCMS