Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2009

EPNÜ 2009. aasta tegevusplaan (eelnõu)

 • Kohtumine rootslastega 17. jaanuaril ja kuskil suvel laager (nähtavasti augustis)
 • 2. päevane koolitus-seminar (2009 I poolaasta) – EPNÜ missioon, visioon aastani 2012, koolitus erinevatel teemadel.
 • Raamat kahest uuringu lühikokkuvõttest (puudega meeste uuring - (2007) ja puuetega naiste kombineeritud kvlitatiivne uuring (2008) ning lood puuetega naistest.) - ettevalmistus toimetamiseks ja trükkimiseks.
 • Juhend: “Seksuaalsus ja puuetega naised” (eesti keeles) - toimetamine ja trükki andmine.
 • EPNÜ infoleht
 • Tegevus EPNÜ osakondades
 • EPNÜ kodulehe täiendamine, arendamine
 • Koostöö naisorganisatsioonidega ja teiste puuetega inimeste organisatsioonidega

 

 •  Levitasime mitmel korral erinevates puuetega inimeste listides sõnumit: Toetage European Women's Lobby 50/50 kampaaniat "Soolise võrdõiguslikkuseta pole kaasaegset demokraatiat Euroopas!"
 • Osalesime Eesti Naiste Koostööketi projektis „Hoidkem kokku“ ja koosolekutel ning MTÜ Kodanikujulguse 10. sünnipäeval Pärnus.
 • Osalesime Kodanikukoolituse seminaril: „Kümme esimest“,
 • Soovitasime puuetega naisi ajakirjale „Naised“, et tõsta positiivset kuvandit puuetega naised ja meedia.
 • Osalesime emakakaelavähi küsitluses.
 • Toetasime ENÜ pöördumist Riigikogule, Vabariigi Presidendile ja Vabariigi Valitsusele: „Eesti naised tahavad olla meestega võrdselt väärtustatud“.
 • Osalesime ENÜ suvekoolis.
 • Osalesime ENUT-i seminaril: „Soolisus tänapäeva Eesti haridussüsteemis”.
 • Osalesime Tallinna Naiste Kriisikodu ja Ohvriabi konverentsil: “Naistevastane vägivald. Seadusandlus, meedia ja avalik arvamus”.EPNÜ toetas pöördumist Riigikogu poole.
 • Tegutsesime EMSLi arendusprogrammis, et täpsustada ühingu missioon, visioon ja tegevus.
 • Jätkuvalt täiendasime EPNÜ kodulehte artiklitega meediast, mis kõnelesid soolisest võrdõiguslikkusest ning puuetega naistest.
 • Vahendasime erinevat infot puuetega inimestele ning osalesime puuetega inimeste ühenduste koosviibimistel.
 • 17. jaanuaril toimus koostöö seminar, midarahastas Rootsi Puuetega Naiste Foorum ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud.Seminari eesmärgiks oli arendada edasi olemasolevaid kriisiabi võimalusi puuetega naistele ja toetada teisi puuetega naiste organisatsioone; teha ennetustööd, vähendamaks vägivallajuhtumeid puuetega naiste vastu; korraldada koolitusi spetsialistidele ja laiendada olemasolevate haridusprogrammide sisu; kõnelda topelthaavatavusest.Seminaril esines ka EPNÜ juhatuse esinaine Mare Abner, kes tutvustas EPNÜ projekti : “Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega naistele” raames 2008. aastal läbi viidud küsitlust.
 • 26. juunil külastati Betti Alveri Muuseumi. Projekti "Kultuuriline lähedus puuetega naistele" raames külastasime Betti Alveri Muuseumi. Külastuse eesmärgiks oli tuua kokku kahe EPNÜ osakonna naised Tartust ja Tallinnast, pakkuda neile emotsionaalset laengut ja pidada maha aastakoosolek. Koosolekul kinnitati 2008. aasta majandusaruanne ja EPNÜ tegevusplaani eelnõu. Tegevusplaan pandi kokku EMSLi arendusprogrammi toel.Projekt sai teoks tänu ENÜ Sihtasutuse, SA Dharma, Tartu Linnavalitsuse ning Riigikogu naiste – Iivi Eenmaa, Kadri Simsoni, Kaia Iva, Maret Maripuu, Ester Tuiksoo ning Siiri Oviiri – toele. Suur tänu!
 • 20. novembril esindasime EPNÜ-d COFACE- Disability seminaril Bulgaarias. Euroopa Liidu Perede Organisatsioonide Konföderatsioon (Confederation of Family Organisations in the European Union) korraldas 20. novembril 2009. a. seminari teemal: Sõltuvad isikud Euroopa Liidus: kes hoolib perehooldajatest? (Dependent persons in the European Union:who cares about their family carers?)

 

DeepCMS