Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2007

2007. aasta tegevus

EPNÜ on kasumit mittetaotlevate organisatsioonide nimekirjas. EPNÜ-l on 2 osakonda: Põhja-Eesti osakond ja Lõuna-Eesti osakond. Tööd korraldab juhatus. Juhatus on 7 – liikmeline: 3 naist Tartumaalt ja 4 naist Harjumaalt. Juhatuse tööd juhib juhatuse esinaine. Palgalisi töötajaid EPNÜ-s ei ole.Tööd tehakse vabatahtlikkuse alusel.

2007. aastal tuli meie Ühingusse 3 naist, üks nendest on toetajaliige.

Meie Ühingu tegevust toetas Eesti Naisteorganisatsioonide Ümarlaud, Eesti Naiste Koostöökett, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Radisson SAS Hotell ning raamatupidamisfirma: Hermin OÜ. Samuti saime väikest rahalist toetust Riina Kütilt ja Ano Laanelt. Kõigile suur tänu EPNÜ poolt.

Kirjutasime ja viisime läbi kolm projekti:
1. EPNÜ kodulehe
2. Puuetega Naiste võrdsed võimalused (Euroopa Puuetega Naiste Manisfesti väljaandmine ja levitamine; 2-päevane koolitus Radisson SAS Hotellis)
3. Kairi Rohtmetsa projekt „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega meestele“


Ühingu tegevus osakondade tasandil ei olnud rahuldav. Kokkusaamine juhatuse liikmetega ja koosolekute pidamine olid üksnes e-posti teel. Loodame tulevikus enam selle nimel teha, et organisatsiooniline tegevus hoogustuks rohujuure tasandil.

Tegevusest lühidalt

• Lõppes Kunstiakadeemia projekt „Käsitööga tööle“ EPNÜ-l on olemas tore kataloog kinkimiseks.
• EPNÜ-l on oma koduleht, mida sisustab Mare Abner, ettepanekud teevad kõik juhatuse liikmed.
• EPNÜ Põhja-Eesti osakonna koosolek, mis toimus 17. veebruaril, kui valmistuti väga aktiivseteks valimisteks. Meil oli külaliseks sotsiaaldemokraat Reet Laja. Seejärel läksime saali, kus toimus samal päeval arutelu: "Eesti hoolekandesüsteem – plussid ja miinused – vastavus erivajadustega inimeste tegelikele vajadustele." Tiia Tiigi valimisvõitlus (Esines Eiki Naster)
• 28. veebruaril Koostööketi üritusel LV residentsis (vt www.ewl.ee )
• 8. märtsil olime palutud Estonia Talveaeda naistepäeva tähistamisele (ENL)
• Pöördumine ELIL Foorumi ja Koostöökogu poole seoses puude mittemääramisega seoses eaga. Selles olime kaasarääkijad.
• Põhikirja tuli viia muudatusettepanekud. Abistas EMSL.
• Osalemine ENÜ konverentsil „Kui armastus teeb haiget“. 14. aprill
• Aastakoosolek/seminar teemal: „Võrdõiguslikkus ja naised“, mis toimus Tartus 28. aprillil ja külalisteks olid Eha Reitelmann ja Mall Muidre.
• Osalemine Tallinna PIKoja läbirääkimiste koolitusel – 30. aprillil
• Saime endile Naiskoolituskeskuselt inglise keelse seksuaalteemalise käsiraamatu, mida hakkab 2008. aastal eesti keelde tõlkima Margit Rosental.

• Väga kiiresti oli vaja esitada projekt AEF-le, et sõita Berliini. Kiirele tegutsemisele aitas kaasa Riina Kütt
• Konverentsil “Euroopa Võrgustik Puuetega Naistele” 2-4 Mai 2007 Berliinis. Konverentsi organiseeris Assotsiatsioon Weibernetz selleks, et tugevdada olemasoleva võrgustikutööd, ka näiteks Euroopa Naiste Lobbi’s ja moodustada kinnine otsene võrgustik koostöös juba toimivate organisatsioonide vahel. Osales Jelena Pipper, Mare Abner, isiklik abistaja Janika Paulus.
• Euroopa võrdsete võimaluste aasta 2007 raames sai tehtud suur projekt, kus anti trükki „Euroopa Puuetega Naiste Manifest“ ja korraldati 2. päevane pere- ja seksuaalteemaline koolitus Radisson SAS hotellis. Projektijuht Mare Abner.
• Mais toimus meil puuetega naiste kokkusaamine ENÜ-s ümarlauas, kus külaliseks oli Ebon Kram Rootsi puuetega naiste organisatsioonist, kes rääkis sealsete puuetega naiste tegemistest ja puuetega naiste vägivallast. Puuetega naiste probleemidest rääkis meie Margit Rosental. Sellest sai alguse ka ENÜ pöördumine valitsuse poole seoses puuetega naiste pöördumisega
• Eeva-Liisa fotonäitus Endla tegevuskeskuses.
• Konverents ja filmiprogramm: Religiooni tolerants, toimus Tartus.
• Naisliidu suhtlemisalane seminar, kus räägiti kehakeelest.
• Naiste Foorum Kohtla-Järvel.
• Hispaania Konverents Madriidis: Osa võtsid Mare Abner ja Maarja Kaplinski
• Konverents Lissabonis, kus tehti võrdsete võimaluste aasta kokkuvõte: Osa võttis Kairi Rohtmets ja Eda Muru.
• Osalesime Sotsiaalfoorumil "Õigus võrdsele kohtlemisele" , 30. november 2007
• Lõpetasime aasta puuetega meeste teemalise projektiga, mille projektijuhiks oli Kairi Rohtmets

 

DeepCMS