Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2006

1. EPNÜ juhatuse ja osakondade tegevus:

 •  EPNÜ lõpetas rendilepingu Tartu LV-ga ja uuendas koostöölepingut MTÜ"ga Händikäpp ja MTÜ"ga Tartu Liikumispuudega Inimeste Ühing.
 •  Eesti Puuetega Naiste Ühingu aastakoosolek/seminar koostöös Naiste Koostööketiga.
 •  Kohtumine Vilja Kohleriga
 •  Osalemine EPIK koolitusel: „Disability Rights and Advocates Training“ Tallinnas
 •  EPNÜ LEO lahtiste uste päev ja osakonna koosolek
 •  EPNÜ Põhja-Eesti osakonna koosolek/teabepäev pr Ülle Kalviku osavõtul
 •  EPNÜ juhatuse koosolek Tallinnas
 •  EPNÜ juhatuse teine koosolek toimus Tartus
 •  EPNÜ seminar/koosolek Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.
 •  Kirjavahetus erinevate puuetega naistega, selleks et arendada omavahelist koostööd.
 •  EPNÜ jätkuv osalemine partnerina Kunstiakadeemia projektis: “Käsitööga tööle”
 •  Koostöö Statistikaametiga: vastati erinevatele ankeetküsitlustele erinevate uuringute valdkonnas.
 •  Koostöö ajakirjandusega, nagu Naisteleht, soovitades avaldada aritkleid erivajadustega naistest/tüdrukutest.
 • Uuring/kaardistus: „Liikumispuudega naiste hinnang oma toimetulekule emana-, isiklikul- ning ühiskondlikul tasandil”.
 •  Anti nõu erinevatel teemadel, mis puudutavad puudega naisi ja diskrimineerimist, samuti teemal: perekond ja puudega inimene jms.
 • Koostöös Kodanikukoolitusega viidi läbi oma liikmetele Lõuna-Eestis Karaskil 2- päevane koolitus: ” Kelle käes on võim, kui võim on rahva käes?”
 • Isadepäeva tähistamine koostöös Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühinguga.
 •  Kirjalik vastus arutelule: „Võrdsed võimalused kõigile – õiglase ühiskonna poole (2007)”

 

2. EPNÜ esindatus erinevatel üritustel:

 •  Osavõtt Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua V Suurkogust.
 •  Osalemine tervisepoliitika arutelul Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis.
 •  Osalemine avatud konverentsil: „Elu on väärt, et seda õigesti elada!” Balti    Misjonikeskuses. Käsitleti alkoholismi probleeme meie ühiskonnas.
 •  Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduses toimuvast Kodanikukoolituse 8.sünnipäeva tähistamisel.
 •  Naiskoolituse projekti raames esindati Eesti puudega naisi konverentsil „Seksuaalsus ja puudega naised”  Hispaanias

 

3. EPNÜ koostöö Eesti Naiste Koostööketiga (www.ewl.ee ):

 •  2005. aasta TEENÄITAJA - Külli Volmer
 •  Osalemine Margit Sutropi loengul eetika teemadel Tallinna Volikogu hoones, pretsedendi tekitamine: ratastoolis naine sai viidud Tallinna Linnavolikogusse.
 •  Osalemine MTÜ Kodanikukoolituse ja MTÜ Eesti Naiste Koostööketi korraldavast foorumist: "Mitu vilja ühes salves. "
 •  Osalemine seminaripäeval Kirnamõisas.
 •  Osalemine Pärnu seminaril: Kodanikualgatus - kaasamine ja sekkumine.
 •  Oli võimalus osa saada Kodanikukoolituse korraldatud kodanikutrammist.
 •  Osalemine Eesti Naiste Koostööketi seminaril Põltsamaal: „Kodanikud ja ühiskond”.
 •  Osalemine Rahvusvahelise kodanikunädala avaüritusena üleriigilisel strateegiakonverentsil: „Kus oled , kuhu lähed kodanikuühiskond?” Pärnus.
 •  Kodanikubuss viis Tallinnast Setumaale, et tugevdada omakultuuri kodanikualgatuse toel.

 

4. EPNÜ koostöö Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga (www.enu.ee):

 •  Lugemismaterjali levitamine: Evelyn Sepa ettekanne Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse korraldatud rahvusvahelisel seminaril.
 •  Lugemismaterjali levitamine, mis puudutab võrdõiguslikkust: Prostitutsioonidebatt meie meedias ja abielu teemast ka (Merle Krigul).
 •  Osalemine Eesti Naisteühenduste Ümarlaua aastakonverentsil.
 •  Toimus arutelu koos ENÜ ja erinevate välismaa esindajatega teemal: puudega inimene ja seksuaalsus. See oli üks väike osa ühest globaalsest projektist.
 •  Osalemine ENÜ 3. sünnipäeva tähistamisel.
 •  Osalemine Naiskoolituse Keskuse poolt korraldataval kahel seminaril: „Rohkem naisi poliitikasse“
 •  Koostöös Naiskoolituse Keskusega esindati Eesti puudega naisi Hispaania konverentsil: „Seksuaalsus ja puudega naised” .
 •  Osalemine konverentsil: „Inimene kui kaup – kaua veel?”

 

5. EPNÜ koostöö Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse osakonnaga:

 •  Tutvustati „Soolise võrdõiguslikkuse monitooringut – 2005”, mis sai saadetud laiali, et erinevate projektide tegemisel seda arvesse võtta.
 •  Levitati võrdõiguslikkusealast kirjandust nagu: „Seksiostjad – kes nad on?”, "Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed" jms.
 •  Kirjalik vastus arutelule: „Võrdsed võimalused kõigile – õiglase ühiskonna poole (2007)”

 

6. EPNÜ koostöö erinevate organisatsioonidega:

 •  Osavõtt Socratese Eesti büroo poolt korraldatud täiskasvanu haridusprogrammi Grundtviginfo seminaril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, kus tutvustati erivajadustega inimeste võimalusi selles programmis.
 •  Osavõtt kevadkontserdist Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses.
 •  Andsime infot meie koostööpartneritest ka puuetega inimeste organisatsioonide listidesse.
 •  Osavõtt ELILi konverentsist: Eurotoetuse kogemused ja väljakutsed Rahvusraamatukogus.
 •  Osavõtt AADRTP seminarist: 21.-22. aprill 2006 Meriton Grand Hotell Tallinn, konveretsikeskus. Seminari korraldas EPIKoda.
 •  Osavõtt ELILi kevadisest üldkoosolekust .
 •  Osavõtt Tallinna Puuetega Inimeste Koja korraldatud infotunnist Haigekassa kompetentsi kuuluvatest valdkondadest ning perearsti ja eriarsti süsteemist.
 •  Osavõtt Soome-Eesti kultuuripäevadest, mida korraldas ELIL.
 •  Osavõtt Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu korraldatud suvelaagrist.
 •  Osavõtt ELILi korraldavast infoseminarist:"Erivajadustega inimesed - kasutamata ressurss?"
 •  Osavõtt Sihtasutuse Archimedes Socrates Eesti büroo korraldatud Täiskasvanud Õppija Nädala raames infopäevast.
 •  Võeti osa koolitusest „Kuidas mõista, juhendada ning toetada erivajadusega last ja noort tema seksuaalsuse avastamisel".
 •  Anti allkirju ELILi piketi toetuseks.
   
DeepCMS