Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2004

  • Jätkati tegevust ILO projektis: "Ettevõtluse edendamine puuetega naiste seas". 
  • Tõlgiti eesti keelde ja anti trükki ILO juhend tööandjatele "Puudega toimetulek töökohal 
  • Viidi läbi ILO-projekti nõuandva ja juhtiva grupi koosolek, samuti EPNÜ juhatuse koosolek. 
  • Võeti osa Naiste Koostööketi ja Naiste Ümarlaua koosolekutest ja tegemistest: Naiste foorum Tartus ja Põhjamaade Foorumi 10. juubeliseminar Soomes Turu linnas, Eesti naisorganisatsioonide aastakonverents, "Teenäitaja" , "Aasta pere" aunimetuse pidulik üle andmine, naistepäeva pidulik tähistamine, kohtumine Euroopa Naiste Lobi (EWL) presidendiga Lydia la Riviere-Zijdel. 
  • Tehti koostööd Sotsiaalministeeriumiga: levitati raamatut "Lähisuhte vägivald" ja tehti kirjalik pöördumine hr. Jaanus Rahumäe poole, et võtta Riigikogus päevakorda prostitutsiooni efektiivsem tõkestamine ning vaadata läbi Eesti seadused vajalike muudatuste ja täienduste tegemiseks. Osaleti konverentsil "Puuetega Inimeste tööhõive edendamine" 
  • Rahvusvaheliste kontaktidena esindati EPNÜ-d puuetega naiste seminaril Helsingis, kus esines Maarja Kaplinski sõnavõtuga Eesti puuetega naiste olukorrast. Meie sõitu ja kohalviibimist rahastas Soome. 
  • EPNÜ Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti osakondades tegutseti oma liikmete klubilise tegevusega, kus pandi põhirõhk liikmete kohtumisele huvitavate inimestega. Kõneldi rahvameditsiinist ja eneseabist, kohtuti Anne-Mari Rannamäega, kes on MTÜ QUIN-Estonia president, Rootamm-Valteriga, Ph.D OÜ Vastusest, Reet Valinguga Vikerraadiost, ehtekunstnik Kärt Summatavetiga Eesti Kunstiakadeemiast, pastor Leho Paldrega. Peeti ühiseid jõulupühi ja käidi külas Saue kirikus. 
  • Koostööd tehti mitmete puuetega inimeste organisatsioonidega. Osaleti Tallinna Puuetega Inimeste Koja infotunnil teemal: "Invatransporditeenus Tallinnas", kodanikupäeva tähistamisel, koostöökogu koosolekul, infoseminaril "Puuetega inimeste poliitika süvalaiendamine - mis see on¬?", konverentsil "Iseseisva elu võimalikkusest Eestis", mis oli pühendatud noorteklubi "Händikäpp" 10. sünnipäevale, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu 15. tegutsemisaasta pidulikul tähistamisel. Koos koostati EIEL järelpärimine EV Peaministrile ja EV Sotsiaalministrile. 
  • SHIA liikmesorganisatsioonide ja nende Baltikumi partnerite vahelise arengualase koostöö lõpetamine: Kokkuvõte Baltikumis ja Rootsis läbiviidus ankeetküsitluse vastused. Loe lähemalt http://www.elil.ee/?doc=10006&path=protokollid
  • Koostati EPNÜ arengukava 2004-2006, mis on aluseks projektide kirjutamisel.
DeepCMS