Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2003

 • Läänemeremaade naiste 3. konverents „WoMen and Democracy“ 
 • Puuetega Inimeste Aasta avaüritus „Sissejuhatus Euroopa Liitu“ 
 • SHIA projekti 2. seminar 
 • Seminar „Võrdsed võimalused naistele ja meestele EL-ga ühinemise protsessis“ 
 • Seminar „Sooline võrdõiguslikkus ja naisorganisatsioonid Norras“ 
 • Seminar „Ühendused ja kohalik omavalitsus“ 
 • Konverents „Puudega laps ja tema pere“ 
 • Rahvusvaheline naisettevõtjate kontaktseminar-näitusmüük 
 • Eesti Naiste Koostööketi asutamine ja nõupidamised 
 • Eesti Naisteühenduste Ümarlaua kogunemine ja üritused 
 • Konverents „Puuetega inimeste tööhõive edendamine“ Sotsiaalministeeriumi ja Suur-Britannia koostööprojekt 
 • ILO projekt „Situation of disabled Women in the Baltic States“ 
 • Foorum „Naised otsustama“ 
 • Seminar „Kogemused ja perspektiivid“ koostöös Soome naistega 
 • Seminar „Puudega naine ja vägivald“ koostöös Norra puudega naiste võrgustikuga 
 • Osakonniti kokkusaamised.
DeepCMS